Molen Massier heeft voor de gasten de Molen Quiz tot zijn beschikking.

U kunt met uw gasten onze Molen Quiz spelen: Mensen kunnen in groepjes verdeeld worden of op persoonlijke titel de lijst invullen. Na afloop kunnen de antwoorden meteen nagekeken worden en zal er een winnaar uit de bus komen. Iemand van onze vrijwilligers kan de spelleider zijn, maar dat mag ook iemand van de bezoekende groep zijn.